Nastolan Rotaryklubi ry

Jäsenet

Ali-Löytty Antti
Erkamo Ilkka
Eskelinen Kari
Haapanen Petri
Hautala Seppo
Hilden Juha
Hämäläinen Erkki
Hämäläinen Tuomo
Istukkuaissaari Juha
Kangassalo Pekka
Karvonen Teuvo
Keskiaho Vesa
Korhonen Pentti
Koskinen Jari
Kulhua Petter
Kulhua Tuomas
Kunnas Jukka
Kunnas Matti
Makkonen Heli
Mielo Erkki
Mikkelsson Lasse
Nyman Henry
Piippo Päivi
Piispanen Matti
Puikkonen Pasi
Puroaho Pasi
Rajala Ari-Esko
Reentilä Juhani
Rissanen Arto
Seppälä Raimo
Suokas Pertti
Toivonen Reino
Uimonen Jyrki
Vedenpää Jyri
Vinkka Harri
Virta Erkki
Virtanen Olavi

KUNNIAJÄSENET

Koljonen Antero
Mustalahti Antero
Puikkonen Ilkka
Raitio Veijo
Uljas Heikki